Jak odebrat vzorek na vyšetření

Odběrový set obsahuje vše pro snadný odběr a transport Vámi odebraného vzorku:

- sterilní vatovou tyčinku pro stěr zubů a dásní

- přepravní zkumavku

- objednávkový formulář

- zpětnou obálku s adresou laboratoře

 

Vlastní odběr vzorku zubního plaku:

 

Odběr proveďte nejlépe ráno, PŘED VYČIŠTĚNÍM ZUBŮ A PŘED POUŽITÍM ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚSTNÍ VODY.

 

1. Odběrovou tyčinku vyndejte z přepravní zkumavky a vatovou částí si přejeďte po přechodu mezi dásní a zuby. Toto můžete zopakovat na několika místech, zejména v oblastech, kde se vyskytuje problém s krvácivostí, zánětem či se vyskytují zubní kazy.zuby-tycinka-odber.jpg

2. Odběrovou tyčinku následně nechte cca 30 minut usušit při pokojové teplotě na suchém místě. Vyhněte se přímému slunečnímu svitu a zamezte kontaktu vatové části tyčinky s jakoukoliv další tkání, osobou či povrchem.

3. Po usušení vložte odběrovou tyčinku zpět do přepravní zkumavky, označte jménem testované osoby a datem odběru.

4. Vyplňte přiložený objednávkový formulář a vše vložte do zpětné obálky a zašlete do laboratoře k vyšetření.

 

 Po příjmu vzorku do laboratoře

 

V případě nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Tel.: +420 608 636 119

Email: laborator@gentrend.cz