Genetické riziko paradentózy

je možno popsat jako vyšší náchylnost  člověka k rozvoji tohoto onemocnění.

Paradentóza je zánět v okolí zubu, který je způsoben patogenními bakteriemi. Genetické riziko určuje, jak naše tělo/imunitní systém bude při zánětu reagovat. Pokud je genetické riziko nízké, bude imunitní systém reagovat přiměřeně. Pokud je ale genetické riziko vysoké, dojde k nekontrolovatelné imunitní odpovědi, která se nakonec obrátí proti vlastnímu tělu a může způsobit destrukci tkání okolo místa zánětu. ginivitis-foto.jpg

Situace není úplně jednoduchá, intenzitu zánětu ovlivňuje především množsví a druhové složení patogenních bakterií, ale i životní styl. 


Za rizikový životní styl se považuje především kouření, ale i obezita a s ní spojená cukrovka 2. typu.

U kuřáků, jejichž genetické riziko paradentózy je vysoké, byl prokázán daleko horší průběh zánětu při paradentóze než u nekuřáků.

Otestujte si Vaše genetické riziko rozvoje paradentózy, zejména pokud:

Výsledky vyšetření je důležité konzultovat s ošetřujícím zubním lékařem či paradontologem. Lékař na základě výsledku testu může navrhnout vhodná preventivní opatření či zvolit vhodnou léčbu již probíhajícího onemocnění.

Podrobnější informace o genetickém riziku naleznete zde.