CZ  SK  ENG
Diskuse
>> zobrazit celou diskusi
dotaz_ Lubo
Dobrý den! nějaký čas docházím ke stomatologovi ...

odpověď_ Václav Hönig
Dobrý den, jistě je řada praktických stomatologů, kteří jsou schopni parodontitidu ...
PARODONTÓZA - informace pro pacienty
PARODONTITIDA - informace pro lékaře
Zubní kaz a další onemocnění zubů

Moderní přístupy v diagnostice parodontitidy

Parodontitida

Parodontitida je onemocnění závěsného aparátu zubů, které je primárně vyvoláno infekcí specifickými druhy bakterií. Na vzniku, průběhu i úspěšnosti léčby tohoto onemocnění má však vliv celá řada faktorů od vnějších vlivů jako je stres přes osobní genetické a imunologické charakteristiky pacienta, až po pacientovo chování a zvyky (kouření, úroveň dentální hygieny apod.).

Bakteriální infekce

Přítomnost bakterií vyvolávajících zánět tedy není jedinou, nicméně nezbytnou podmínkou vzniku onemocnění parodontitidou.

Moderní laboratorní postupy založené na průkazu genetické informace (DNA) specifických druhů parodontálních bakterií umožňují stanovit spektrum a zastoupení jednotlivých druhů parodontálních patogenů. Tato informace je důležitá nejen pro potvrzení diagnózy parodontitidy. Poskytuje i důležitý přehled o počátečním stavu bakteriální flóry v parodontální kapse, tedy přímo v místě zánětu. Informace o mikrobiálním osídlení parodontálního váčku spolu s dalšími informacemi z vyšetření pacienta zásadní pro stanovení plánu léčby, včetně volby konkrétní antibiotické terapie tak, aby zaručila dostatečnou účinnost a zároveň zbytečně nezatěžovala pacienta. Opakovaný test stanovení parodontálních bakterií v průběhu terapie umožňuje lékaři ověřit úspěšnost léčby.

Genetické predispozice k parodontitidě

Kromě stanovení parodontáních bakterií je možné pomocí DNA analýzy stanovit genetickou náchylnost pacienta k onemocnění parodontitidou. Analýzu je možné provést v rámci stanovení parodontálních patogenů ze stejného vzorku, či samostatně, například jako součást vstupního vyšetření. Je tak možné ihned při převzetí pacienta do péče stanovit riziko vzniku parodontitidy a adekvátně nastavit frekvenci kontrol.

Zajímavé odkazy:

Více o společnosti GEN-TREND s.r.o. naleznete na webu www.gentrend.cz.

Více o vyšetření infekčnosti klíštěte naleznete na webu www.kliste-prevence.cz.