CZ  SK  ENG
Diskuse
>> zobrazit celou diskusi
dotaz_ Lubo
Dobrý den! nějaký čas docházím ke stomatologovi ...

odpověď_ Václav Hönig
Dobrý den, jistě je řada praktických stomatologů, kteří jsou schopni parodontitidu ...
PARODONTÓZA - informace pro pacienty
PARODONTITIDA - informace pro lékaře
Zubní kaz a další onemocnění zubů

Jak vzniká paradentóza

Parodontitida (též parodontóza, parodentóza, paradontóza, paradentóza ) je vžitý výraz pro infekční onemocnění se správným názvem „parodontitida“.

Toto onemocnění způsobují anaerobní bakterie množící se pod povrchem dásní. Plak a zubní kámen představují živnou půdu pro tyto bakterie. V uzavřeném prostoru mezi zubem a dásní se bakterie dramaticky množí.

Onemocnění obvykle začíná jako zánět dásně. Pokud nedojde ke včasnému zaléčení, rozvíjí se vlastní parodontitida. Bakterie pronikají do prostoru mezi dásní a zubem, kde se množí, aktivně pronikají do okolních tkání a vznikají tzv. parodontální choboty, které poskytují ideální prostředí pro množení dalších, ještě agresivnějších druhů paro-patogenních bakterií.

Parodontitida je zánět závěsného aparátu zubu – dásně a vazivových tkání v ní a posléze i kosti, ve které jsou zuby zakotveny. Vlastní činností paro-patogenních bakterií i imunitní reakcí organizmu dochází k postupné destrukci okolních tkání, následně k uvolňování zubů (zubu), jejich viklání až úplné ztrátě.

Parodontóza může postihovat jen určitý prostor jednoho zubu (lokalizovaná forma) nebo postihovat větší část dásně zahrnující zubů několik (generalizovaná forma). Pokud dojde k infekci implantátu, onemocnění se označuje jako periimplantitida.

Perimplantitida

Je důležité si uvědomit, že pokud není před implantačním zákrokem zcela doléčen případný zánět dásně, dramaticky se zvyšuje riziko neúspěšné implantace. Po implantaci do nedoléčené dásně totiž bakterie prakticky okamžitě osidlují implantát a vzniká zánět. V konečné fázi má periimplantitida stejné důsledky jako parodontitida u zubů – tedy ztrátu implantátu. Proto je tedy vhodné si před implantačním zákrokem nechat ověřit nepřítomnost paro-patogenních bakterií (např. testem VariOr® Dento).

Zajímavé odkazy:

Více o společnosti GEN-TREND s.r.o. naleznete na webu www.gentrend.cz.

Více o vyšetření infekčnosti klíštěte naleznete na webu www.kliste-prevence.cz.